Kelas Asas Microsoft Power Point

11 Januari 2021 | Aktiviti Terkini

Pada hari Ahad,10 Januari 2021 Kelas Asas Internet diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh (SKJT) tentang asas penggunaan Microsoft Office (Microsoft Power Point).Seramai tujuh orang peserta iaitu dua orang lelaki dan lima orang perempuan yang menyertai kelas ini.Semasa di dalam kelas pelajar perlu mematuhi SOP yang disyaratkan supaya megelakkan penularan penyakit merbahaya pada masa kini iaitu Corona Virus (COVID-19).

Semasa di dalam kelas,pelajar diajar cara menggunakan Microsoft Power Point.Pelajar diajar bagaimana hendak membuat slide bagi sesuatu persembahan (Presentation) .Pelajar juga,diajar bagaimana cara memasukkan gambar ke ke dalam slide Microsoft Power Point menerusi fail yang disimpan di dalam komputer.Setelah gambar dipaparkan di slide,pelajar diajar bagaimana hendak memebesarkan atau mengecilkan siaz gambar mengikut saiz yang dikehendaki.Akhir sekali,pelajar dikehendaki membuat animasi pada setiap slide yang dibuat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali

Kembali Ke Atas